Dietetyka

Gabinet dietetyczny mgr inż.Magdalena Stefanowska
Konsultacje dietetyczne
http://www.psycho-dietetyka.com.pl/

Zwalczanie nadwagi i otyłości

Dietetyka lecznicza

Analiza składu ciała (aparatem TANITA)
Badanie określa:
całkowitą masę ciała w kg i %
masę tkanki tłuszczowej w kg i %
masę tkanki mięśniowej w kg i %
masę tkanki beztłuszczowej w kg i %
całkowitą zawartość wody w organizmie w kg

Indeks masy ciała BMI
wiek metaboliczny-  parametr ten określa jaka jest nasza rzeczywista kondycja zdrowotna w stosunku do wieku biologicznego
masą kości w kg
Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej

Psychodietetyka

Praca z dziećmi z nadwagą i otyłością,
Praca z osobami z efektem jo-jo
Praca nad zmianą nawyków żywieniowych
Diagnoza pozażywieniowych aspektów nadwagi
Wsparcie nieuniknionych w zmianie kryzysów
Bieżąca motywacja do wytrwałości
Psychologia aktywności fizycznej (wypalenie, motywacja, zalecenia żywieniowe)

STOMATOLOGIA BEZ LĘKU

Lęk jest silniejszym niż ból bodźcem powodującym wystąpienie dolegliwości, szczególnie niebezpiecznych dla chorych z nadciśnieniem lub chorobą wieńcową. Niepokój ruchowy spowodowany lękiem lub wynikający z odczuwanego dyskomfortu, może być przyczyną niebezpiecznych powikłań, a nawet …

› Zobacz więcej
  • Skórzewo, ul. Poznańska 115
  • Poznań, ul. Dąbrowskiego 130